Krever svar om trikkeskinner

– Det er jo helt uholdbart at vi har skinner som ikke fungerer, sier Venstres Guro Fjellanger til NRK Østlandssendingen. Hun har sendt brev til samferdselsbyråden for å få klarhet i situasjonen for vedlikehold av trikkeskinnene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Guro Fjellanger er Venstres representant i Samferdsels- og Miljøkomitéen i Bystyret. Hun etterlyser nå klare svar fra byråden om behovet for vedlikehold og planlagte vedlikeholdsprosjekter.

Guro Fjellanger

Foto: Reidar Lerdal

– Det er for dårlig hvis vi har skinner som gjør at trikken ikke kan kjøre eller må kjøre sakte, når vi har gjort så mye for å få opp farten på trikken, sier Fjellanger.

Oslo Sporvognsdrift varslet denne uken at det er behov for investeringer for omkring 100 millioner kroner for å utbedre skinnegangen for trikken i Oslo. Samtidig varsler Oslo T-banedrift at det er behov for ytterligere 100 millioner kroner for å gjennomføre planlagte prosjekter på T-banen.

Fjellanger varsler at Venstre vil ta spørsmålet om vedlikehold av infrastrukturen for skinnegående kollektivtrafikk med seg inn i forhandlingene om Oslo kommunes budsjett for 2008. Samtidig peker hun på at staten har et ansvar.

– Det bør tas initiativ fra staten i forhold til incentivmidler for kollektivtrafikk, sier Fjellanger.

I årets forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til at den statlige potten til kollektivsatsing i storbyene reduseres til 160 millioner kroner, samtidig som midlene spres på flere byer enn tidligere. Venstre har i sitt alternative statsbudsjett doblet dette til 320 millioner.

Les oppslaget hos NRK Østlandssendingen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**