Kvalitetsløft i SFO

Venstre fikk flertall for sitt forslag om en rammeplan for skolefritidsordningen (SFO) i Oslo. Rammeplanen skal sikre bedre kvalitet på SFO-tilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Bystyret behandlet onsdag et forslag fra byrådet om å flytte ansvaret for SFO fra bydelene til utdanningsetaten. Venstre, Ap og RV gikk imot forslaget, som likevel fikk flertall med byrådspartiene og SV sine stemmer.

– Vi gikk inn for å beholde ansvaret for SFO på bydel, sier Venstres Olaf Thommessen. Han er skuffet over at bystyret vedtok å flytte ansvaret for SFO-tilbudet. – Det er ingenting som tyder på at tilbudet blir bedre av at man flytter ansvaret nok en gang, sier Thommessen.

 Olaf Thommessen er fornøyd med at bystyret gikk inn for Venstres forslag om en kommunal rammeplan for SFO.

Olaf Thommessen er fornøyd med at bystyret gikk inn for Venstres forslag om en kommunal rammeplan for SFO.
Foto: Sveinung Bråthen

Selv om ansvaret for skolefritidsordningen nå blir overført fra bydelene til utdanningsetaten, fikk Venstre gjennomslag for sitt forslag om at det skal utarbeides en kommunal rammeplan for SFO i Oslo. Rammeplanen blir et viktig verktøy for å heve kvaliteten på SFO-tilbudet. Forslaget om en rammeplan fikk enstemmig tilslutning i bystyret.

– Det er nødvendig å utforme tydeligere kvalitetskrav både med hensyn til organisering og faglig/pedagogisk tilrettelegging, sier Olaf Thommessen. – Det må være en forutsetning at SFO-ledere har pedagogisk kompetanse og bakgrunn. En generell opprustning av SFO må også inkludere økt samhandling med skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**