Ta godt vare på kulturskolen!

Venstre kjempet fram en økning i kulturskolens budsjett i fjor, og har alltid vært skolens fremste politiske støttespiller — siden oppstart. Derfor er det beklagelig at det i årets budsjett ble vedtatt kutt – samtidig med at det sies at kultur er en viktig satsing for Ski. Det henger ikke på greip.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I ØB (28/2) ble de ulike partienes gruppeledere intervjuet om kuttet, og ingen viste særlig entusiasme for å skjerme kulturskolen — inkludert vår egen gruppeleder. Jo, skolen skulle debatteres, likestilles og vurderes, og det var synd med kuttene.

Ski Venstre har forventninger til at det lille beløp det her er snakk om — det lille beløp (drøye 200000) med de store konsekvenser for brukerne av tilbudet (mister 20 plasser), kommer på bordet – slik at kommunens kulturskoletilbud ikke svekkes.

Venstre vil hegne om kommunens kulturtilbud!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**