Energikrav i plansaker

Det er viktig at kommunene ikke satser alt på én type oppvarming, men legger til rette for flere typer energi. Den nye plan- og bygningsloven gir kommunene lov til å stille krav om miljøvennlige energiløsninger. Regjeringen foreslår blant annet i ny plandel i plan- og bygningsloven at kommunene kan stille krav til vannbåren varme i bygg og anlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Ski Venstre vil følge opp dette allerede nå, da vannbåren varme bidrar til godt innemiljø, fleksibilitet i oppvarmingen for beboer, og ikke minst lokalt tilpassede og miljøvennlige løsninger ved bruk av biovarme – der alternativet ellers er oljefyring.

Svein Kamfjord
– medlem av planutvalget i Ski

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**