Tidligere vinnere av miljøprisen

Akershus Venstre deler årlig ut en miljøpris til bedrifter, enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for miljøet. Her er oversikten over vinnere av Akershus Venstres miljøpris.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


 Miljøprisen 2012 overrekkes til Høviskeland.

Miljøprisen 2012 overrekkes til Høviskeland.

2012: Hans Tore Høviskeland, Førstestatsadvokat i Økokrim, for hans innsats mot miljøkriminalitet. Høviskeland har gått ut over forventningene til sin rolle og opptrådt uredd og uttrettelig i arbeidet han har nedlagt på våre felles vegne. Det er beundringsverdig.

 Akerhus Energipark fikk miljøprisen i 2011.

Akerhus Energipark fikk miljøprisen i 2011.
Foto: Christoffer Biong

2011: Akershus Energipark, som er en av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler, og en spydspiss på fornybar energi i Akershus.

 Borghild Tenden overrekker prisen til REC.

Borghild Tenden overrekker prisen til REC.
Foto: HAKON HOLTAN, Budstikka

2010: Renewable Energy Corporation (REC) for sin satsing på fornybar energi.

 Abid Q. Raja overrekker miljøprisen til Ahus i 2009.

Abid Q. Raja overrekker miljøprisen til Ahus i 2009.

2009: Ahus for sitt tydelige fokus på miljø og gjenvinning i sin nye virksomhet.

2008: Arkitekt Erik Ask, for utforming av miljøvennlige bygninger.

 Th!nk City

Th!nk City
Foto: Jan Harsem

2007: Th!nk, Aurskog Høland, for sin satsing på miljøvennlige el-biler.

2006: Norsk Dekkretur AS, Aurskog Høland, for nytenkning innenfor teknologi og miljø.

2005: Aksjon for Drift Av Kolsåsbanen, Bærum, for deres innsats for å opprettholde Kolsåsbanen og dens betydelig funksjon som avlastning for E18 og lokalveinettet, med de tids- og miljøbesparelsene det innebærer

2004: Norsk Ornitologis Forening i Oslo og Akershus for sin enorme innsats for å sikre Fornebus våtmarksområder og øke befolkningens bevissthet om verneverdier.

2003: Fortet Naturbarnehage, Nittedal, for den gode muligheten den gir barna til å tilegne seg kunnskap om naturen og om det økologiske kretsløpet.

2002: Miljøvernminister Børge Brende for gjennomføring av Venstres politikk

2001: Akvariet i Drøbak og Oslofjorden Friluftsråd. Akvariet for god formidling av forståelse og kunnskap om livet i havet. Friluftsrådet for arbeidet som er lagt ned for å sikre friluftsområdene ved Oslofjorden for allmennheten og vedlikehold av disse.

2000: Enøksenteret i Akershus A/S for måten de har kombinert billig kraft med godt informasjonsarbeid for å redusere strømbruk (ENØK).

1999: Forskerne Petter D. Jenssen og Petter H. Heyerdahl ved Ås Landbrukshøyskole for sin innsats for miljøvennlige og alternative teknologier innenfor vann, avløp og energi

Johann Ellingsen mottar Akershus Venstres miljøpris i 1994.

Johann Ellingsen mottar Akershus Venstres miljøpris i 1994.

1998: Bystyrerparet ved Fetsund Lensemuseum, Karen og Kristen Grieg Bjerke for sin innsats for museet.

1997: Foreningen Gerdaruddin som kjemper for bevaring av Svartskog i Oppegård

1996: Kommunelege Ørn Foss for Nannestad kommunes miljøinnsats ved Gardermoutbyggingen.

1995: Redd Lillestrøm-aksjonen

1994: Bonde Johan Ellingsen for alternative løsninger for avkloakkering i spredtbygde strøk.
.
.
.
1987: Corneliis Smits for sin kamp for fosfatfrie vaskemidler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**