Statlig barneoppdragelse

– Kunnskapsministeren tar opp ideen om obligatorisk barnehage for 5-åringer. Det er et forsøk på å snikinnføre statlig barneoppdragelse, sier fylkesleder Sindre W. Mork.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Samtidig er dette nok et eksempel på at SV drømmer seg bort fra dagens påtrengende realiteter; Utfordringen med å skaffe gode og tilstrekkelig mange lærere til skolen.

De rødgrønne har en hang til å basere seg på at én løsning skal passe alle. Her står Venstre og SV langt fra hverandre. Venstre vil at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne de løsninger som passer dem best. Dette er et typisk eksempel på sosialistenes manglende respekt for at det leves ulike liv.

For noen barn vil førskole i barnehage bidra til en bedre og tryggere skolestart. Andre trenger mer tid med foreldrene før de begynner på skolen. Poenget er at foreldrene selv skal få bestemme dette. Dagens ordning innebærer at barna begynner på skolen det året de fyller 6 år. Det vil si at en del 5-åringer begynner på skolen allerede i dag.

SV starter nok en gang i feil ende og prioriterer helt feil. De vil utvide skoledagen, og nå også innføre noe som til forveksling ligner på et ekstra skoleår. Venstre vil prioritere at vi har flere og bedre lærere og førskolelærere først. De er tross alt skolens og barnehagens viktigste ressurs. Venstre har da også satset på rekruttering og kompetanseheving for disse yrkesgruppene i de senere års statsbudsjetter.

Noen barn trenger åpenbart språktrening før de begynner på skolen. Venstre mener at barn som ikke har tilfredsstillende språkferdigheter må gis et frivillig tilbud om gratis kjernetid i barnehage og at barn som ikke kan kommunisere på norsk ved fire års alder må få obligatorisk språkopplæring for å sikre en skolestart med like muligheter. Samtidig er det bred politisk enighet om tidlig innsats. Men barnehage skal ikke være obligatorisk.

Sindre Westerlund Mork
Leder i Østfold Venstre

Les mer om forskjellene i skolepolitikken i artikkelen Troverdig skolepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**