Venstres prioriterer grønt

Venstre foreslår i sitt alternative stasbudsjett, å opprette et nytt statlig investeringsselskap, Klimatek, for å bidra til utvikling av ny klimateknologi og miljøvennlig omstilling av bedrifter. Vi må ha som mål å få en like god leverandørindustri for klima og fornybar energi som vi har for olje- og gassektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Ingen andre fremmer et så gjennomgripende forslag som Venstre når det gjelder å trekke økonomien i grønn retning. Vi vil ha et omfattende skatteskifte og legger opp til at dynamikken i økonomien trekker oss i en klart grønnere retning.

Venstre mener det er nødvendig med en kraftig satsing på forbedring av rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og småbedrifter spesielt. Dette er en hovedprioritering i Venstres alternative statsbudsjett for 2009.

Et viktig virkemiddel er å opprette et nytt statlig investeringsselskap, Klimatek, som har som formål å investere i klimateknologi, klima-gründere og miljøvennlig omstilling av eksisterende næringsliv. Selskapet bør baseres på samme retningslinjer som nasjonale såkornfond under Innovasjon Norge. Det betyr en investeringskapital på 1 mrd kroner, hvorav staten bidrar med 500 mill og private investorer med 500 mill.

Venstres opplegg er rett medisin til rett tid. Vi trenger en målrettet satsing på framtiden. I tillegg til det nyskapende miljø- og klimavennlige næringslivet prioriteter Venstre miljøvennlig samferdsel, storsatsing på forskning, styrking av skolen samt målrettet fattigdomsbekjempelse blant barn og unge.

Les også:
Satser mer på Østfoldbanen.

Alt om Venstres forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**