Venstrekampsak om videreutdanning vant fram i fylkesutvalget

Venstre sentralt har over lang tid satsa sterkt på gi utdanningspesonalet tilbud om etterutdanning.
– Vi har nå for første gang i Buskerud fått satt av penger til kompetanseheving som kan gi opptil 60 studiepoeng. Det kan, i første omgang, gi 8-10 lærere i videregående skole mulighet for å ta ett års studiepermisjon med lønn, sier Helge Stiksrud (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Sammen med Venstre gruppeleder og fylkesvaraordfører Runolv Stegane klarte Helge Stiksrud å få AP, SV og Sp med på et offensivt vedtak:

“Buskerud fylkeskommune ønsker å være aktiv i forhold til Regjeringens satsing på
kompetanseheving for lærere. Jf. Forslag til statsbudsjett for 2009. Det søkes umiddelbart om
statlige midler med sikte på å komme i gang med flere kompetansetiltak fra neste skoleår. Det
tas stilling til omfang og bruk av fylkeskommunale midler når den statlige bevilgningen er kjent.
Saken tas opp ved behandling av første tertialrapport 2009.”

Helge Stiksrud

Foto: Hallvor Lilleslett

– I forslaget til statsbudsjett legger Regjeringen opp til at staten dekker studieplass og 40 % av kostnaden for vikar. Fylkeskommunen må også dekke 40 %, og den enkelte lærer dekker 20 % ved at det gis 80 % fri for 100 % studier. Men desverre er rammene altfor små. Vi skulle ønske at Regjeringa hadde fulgt opplegget i Venstres alternative stasbudsjett. Jeg er likevel fornøyd med at det lyktes å få flertall i fylkesutvalget for en offensiv satsing, sier Helge Stiksrud.

Venstres satsing i alternativt budsjett

Les om Regjeringens satsing

Les flere saker fra fylkesutvalgtes budsjettmøte:
11 millioner til reiseliv, regional utvikling og folkehelse
Satser offensivt på skoleutbygging
Ny offensiv for folkehelsa
Satser på Vikersundbakken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**