Ski Venstre alene om idrettshall

Geir Hammer var alene om å stemme for en hall som fyller kravene til elitespill i både håndball og basket. Hans forslag, som også var det eneste alternativet kommunen faktisk har råd til, ble nedstemt i kommunestyrets budsjettdebatt. Deler av saken sto referert i ØB 12. desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**


Hele kommunestyresalen blafret i replikklapper da Geir Hammer tok ordet. Menge mente mye om hall, men det var ingen som ga sin støtte til venstremannen, som har vært en sporhund etter haller det siste året.

— Vi har fem vanlige treningshaller i Ski, og nå kommer den sjette på Drømtorp. Det vi trenger er en elitehall, som er stor nok. Ellers degraderer vi Follo HK, fastslo Hammer.

Han har vært på hallsafari i Europa og i kontakt med flere utbyggere. Forslaget går ut på å legge et stort nybygg ved Haugjordet ungdomsskole.

Forslaget, som økonomisk sett ville holde seg godt innenfor de 37 millionene som er satt av til formålet, ble nedstemt!

Flertallet stemte i stedet for halløsning som rådmannen klart sa fra om at ikke var realistisk å gjennomføre før om mange år. Dermed har posisjonen, med FrP og Høyre i spissen, og med de andre partiene på slep, fått et vedtak som blokkerer for ny hall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**