Oppsummering av landsmøtet: Miljø, kunnskap og fornying hovedsaker for Venstre

– Norge trenger en ny kurs mot en grønn kunnskapsøkonomi og et bedre velferdssamfunn. Venstre vil be om velgernes tillit til å føre Norge over i lavutslippssamfunnet og gjennomføre en storsatsing på skole, forskning og småbedrifter, heter det i Venstres hoveduttalelse som ble vedtatt på landsmøtets siste dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom sterkere kommuner og mer omsorg til dem som trenger det mest.

Akershus Venstres delegasjon.

Akershus Venstres delegasjon.
Foto: Christoffer Biong

Akershus Venstre fikk gjennomslag for uttalelsen “Venstre vil ha en grønn Nasjonal Transportplan”. Jeg er veldig glad for at et samlet landsmøte gikk inn for en grønn NTP. Det vil si økt satsing på jernbane og kollektivtransport i bynære områder, sier Borghild Tenden, Stortingsrepresentant og 1. kandidat for Akershus Venstre. Venstre har ambisiøse mål om en bedre kollektivtrafikk, sterk satsing på bybanløsninger og en mer moderne jernbane i årene framover. Dette krever sterk satsing nå.

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Christoffer Biong

Ny kurs i jernbanepolitikken
– Regjeringen står for en gammeldags og uforpliktende jernbanepolitikk, viktige prosjekter skyves ut i tid og regjeringen hegner om sosialistiske løsninger som hindrer effektiv utbygging av jernbanenettet og kundevennlig togdrift på sporet, sier Tenden. Venstres landsmøte vil satse på de store byområdene, og foreslår økt bruk av konkurranse på sporet. – Vi ser at konkurransen gir et bedre tilbud for mindre penger. Allikevel sier den rødgrønne regjeringen nei – fordi man er mer opptatt av å tekkes jernbanesektorens fagforeninger enn de reisende, sier Tenden.

I forbindelse med behandlingen av NTP vil Venstre jobbe for at Stortinget slutter seg til følgende mål:
– Reisetiden fra Oslo S til Halden, Skien og Lillehammer må reduseres til under 80 minutter innen 2020
– Reisetiden mellom Oslo – Kr. Sand må reduseres til 3 timer innen 2020
– Reisetiden mellom Oslo – Trondheim og Oslo – Bergen må reduseres til 4 timer innen 2020

 Venstre vil satse stort på jernbane.

Venstre vil satse stort på jernbane.

Venstre vil også arbeide for:
– Opprette knutepunkter mellom jernbane og havn for å lede godstrafikk direkte fra jernbane til båt, uten omveien om vei lik det må i dag
– Bygge flere kryssingsspor og bygge ut godsterminalene på strekninger med stort potensial for godstrafikk
– Statlig medfinansiering av viktige bybaneprosjekter
– En milliardsatsing på belønningsordningen for kollektivtrafikk i byområdene
– Strakstiltak for å løse togkaoset i det sentrale Østlandsområdet, som regjeringen har vært kjent med siden 2006 uten å ta vesentlige grep.

Vil forby nybilsalg av bensinbiler
Venstre har vedtatt å forby nybilsalg av biler som kun går på fossilt drivstoff etter 2015. – Det er viktig å understreke at dette gjelder kun nybilsalget, og at det vil være lov å kjøre de eldre bilene som kun går på bensin eller diesel, påpeker stortingsrepresentant Borghild Tenden (V). Skal vi få fart på utviklingen i grønnere retning, må politikerne også være villige å legge til rette for et marked som understøtter det vi ønsker skal skje. Les mer her.

Abid Q. Raja på Venstres landsmøte 2009

Abid Q. Raja på Venstres landsmøte 2009
Foto: Christoffer Biong

Tror på EU-ja senere
Akershusdelegasjonen hadde et klart ja-flertall. Abid Raja var med på akershusdelegasjone og markerte seg i EU-debatten. – Mange EU-tilhengere stemte nei nå fordi det ikke ble oppfatttet som taktisk riktig nå. Raja mener det er et tydelig signal at Sponheim har stått fram som ja-mann. – Det er viktig at han holder døra åpen. Blir saken aktuell, vil landsmøtet fatte et nytt vedtak, sier Raja.

Stortingsvalgprogrammet

Last ned foreløpig versjon av Venstres vedtatte stortingsvalgprogram 2009 – 2013.

Oversikt over uttalelser

Hoveduttalelse: Venstre: Miljø – kunnskap – fornying
Uttalelse: En god oppvekst er nøkkelen til integrering
Fråsegn: Tiltak for eit betre og meir heilskapleg barnevern
Uttalelse: Venstre vil sikre digitale borgerrettigheter
Uttalelse: Veien ut av krisen
Uttalelse: Voldsspiralen i Afghanistan må stoppes
Uttalelse: Venstre vil ha en grønn Nasjonal Transportplan

Bilder i høy oppløsning av Akershusdelegasjonen finnes her (Flickr). Disse bildene kan benyttes av pressen.

 Borghild Tenden og Abid Q. Raja i landsmøtesalen.

Borghild Tenden og Abid Q. Raja i landsmøtesalen.
Foto: Christoffer Biong

Kontaktinformasjon:
Borghild Tenden
Tlf: 979 80 649 (m)
Epost: [email protected]

Abid Raja
Tlf: 994 40 908 (m)
Epost: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**