Stem Venstre 14. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Inge Solli, Borghild Tenden og Abid Q. Raja.

En liberal politikk er det beste utgangspunktet for å løse framtidens utfordringer. Venstre prioriterer miljø, kunnskap og velferd.

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Det viktigste for Venstre i neste stortingsperiode er:
Å ta steget over i lavutslippssamfunnet.
Overgang fra å være en fossilnasjon til å bli et moderne samfunn basert på fornybar energi.
Bevare naturen, miljøet og ressursene våre for en bærekraftig framtid.
Å bygge kunnskapssamfunnet.
En storstilt satsing på skole, kunnskap og forskning.
Flere gründere og nye bedrifter.
Å reformere velferdssamfunnet.
Mer behandling, bedre pleie og mer omsorg i folks nærmiljø.
Styrke lokaldemokratiet gjennom nye, sterkere kommuner som er i stand til å overta velferdsoppgaver fra staten.

Valgkampavis Akerhsus Venstre 2009


Dette vil Venstre gjøre for deg lokalt:

Asker og Bærum
Romerike
Follo

Les mer om kollektivsatsingen til Akershus Venstre her

Les også valgkampavisen vår: Tenden og Raja på tinget (pdf). Den har utfyllende intervjuer med toppkandidatene.

Stortingsvalglisten
Se hvem du kan stemme på her.


Nyhetssaker fra Akershus Venstre

Akershus Venstres nettside blir oppdatert daglig.

Mer om Venstres politikk

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstres stortingsvalgprogram vedtatt på Venstres landsmøte i 2009 (104 sider) gir en samlet oversikt over Venstres politikk.

Hovedbrosjyre, Venstre, Skei Grande, Sponheim, Elvestuen

Venstres hovedbrosjyre
(16 sider) gir en kortfattet innføring i Venstres viktigste prioriteringer innenfor miljø, kunnskap og velferd, politisk regnskap for perioden 2005-2009 og hilsen fra Venstres leder, Lars Sponheim.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om Venstres politikk. Send en epost til [email protected]

GODT VALG!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**