Kort oppsummering fra medlemsmøtet 30. august

Oppegård Venstres leder Jan Erik Aale (bildet) ønsket velkommen til møtet og ga ordet til nominasjonskomitéens leder, Egil Wenger som kort redegjorde for arbeidet i komitéen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Jan Erik orienterte deretter om Oppegård Venstres bidrag i Bedriftskampanjen, hvor tre lokale bedrifter skal besøkes. Det kom flere forslag på hvilke bedrifter i Oppegård som kunne være med på dette, og Jan Erik vil ta en ringerunde til de foreslåtte bedriftene denne uken.

Tema for kommunevalget 2011.
Viktige tema som ble diskutert og ansett som viktige:
– Hva kan vi gjøre for de svakeste i kommunen?
– Svartskog og andre grønne lunger (som f eks Rikeåsen)
– Lokaldemokratiet => parlamentarisme?
– Nærings- og gründervirksomhet
o Skape verdier for at alle skal få det bedre
o Sikre velferden gjennom verdiskaping
o Målsetting om å bli beste gründerkommune
 Etablerings-/næringsråd
 Sikkerhet i bunn for gründere

Det vises forøvrig til Venstres 15 punkter for en bedre gründerpolitikk.

Våre valgkamputfordringer
– flere medlemmer med i arbeidet — og på stand
– vi må "tilby" flere å bidra på andre måter
– være tydelige
– yte ekstra på slutten av valgkampen
– togaksjoner
– planlegge tiden fremover med ulike tiltak
– leserinnlegg med ulike temaer
– "lyttestand"
– etablering av valgkamputvalg med tidsplan tas tak i på førstkommende styremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**