Inger Johannes leserbrev om Strandskog i dagens Østlandets Blad

Oppegård Venstres gruppeleder, Inger Johanne Bjørnstad, kommenterer Strandskogsaken i et leserbrev i dagens ØB under tittelen: “Det er jo lov å be for sin syke mor !”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Frp legger opp til en storstilet aksjon for å få bygget ut mesteparten av strandlinjen i Bunnefjorden i Oppegård. Begrunnelsen er at dette skal få bukt med en 50 år gammel tradisjon med sextrafikk på stranden.

Jeg vil anta at denne sextrafikken ikke bare har pågått i 50 år, men i 50 X 50 år. Men da foregikk det nok litt lenger opp i lia, der restene etter bosetningen er. Da lå nåværende strand langt nedi vannet. Man kan nesten si at Frp vil ta opp igjen bosetningen fra 800 år f. Kr.

Å bygge ned strandlinjen for å unngå at par legger seg til der, kan også kalles vikarierende argumenter for å tjene penger. I stedet for at jentene tjener penger på dette strandområdet, foreslår Ørnebo og Brynhildsen i Frp at kommunen og grunneiere som Brynhildsen, heller bør ha fortjenesten.

For orden skyld; jeg bor ikke på Svartskog. Men jeg bader ofte der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**