Jan Eriks leserbrev i Lokalavisen Oppegård i dag om sammenblanding av roller i Strandskogsaken

Oppegård Venstres leder, Jan Erik Aale, følger i dagens utgave av Lokalavisen Oppegård opp Inger Johanne Bjørnstads kritikk av Fremskrittspartiets noe uryddige forhold til Strandskogsaken:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Massemedier har den siste tiden hatt en del oppslag omkring uønsket sex-trafikk på Svartskog. Og førstesiden i Lokalavisen Oppegård må vel kunne sies å lansere en særdeles kreativ løsning på problemet.

Frp med Sigurd Brynildsen i spissen er (godt støttet av den lokale partiledelsen) sterkt for at utbyggeren Sigurd Brynildsen skal få bygge ut sine arealer slik at sex-trafikken kan stoppes. Dette er visstnok i følge politikeren Sigurd Brynildsen det eneste tiltaket som vil kunne løse problemet. Og overraskende nok er også utbygger Sigurd Brynildsen kommet frem til den samme konklusjonen.

Ettersom det foregår mye sex både i Nordmarka, i fjellheimen og i båter til sjøs kan nå alle motstandere av sex i friluft takke vårt lokale Frp-lag for en genial løsning. Vi bygger overalt — så blir det slutt på all denne sexen.

Det er selvfølgelig fullt tillatt å ønske å bygge ut forskjellige områder — og det er helt legitimt å jobbe for å fremme sine egne økonomiske interesser. Det blir imidlertid noe mer uryddig når en utbygger engasjerer seg partipolitisk og fremstår som sitt partis talsmann når formålet er å fremme egne økonomiske interesser.

Oppegård Frp er blant de partier som også tidligere har hatt historier hvor enkeltpersoner har engasjert seg politisk og brukt partiet for å få gjennomført sine private utbyggingsprosjekter.

I en tid hvor habilitet innen politikken står relativt høyt oppe på agendaen er det ganske fantastisk at politiker og utbygger i en og samme person fronter et såpass omstridt prosjekt basert på en mildt sagt spesiell argumentasjon. (Selv om den aktuelle sex-trafikken definitivt kan anses som uønsket.) Enda mer oppsiktsvekkende er det at et stort og oppegående politisk parti lar seg bruke i en slik sammenheng — gang på gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**