Solli topper Venstres liste i Akershus

Akershus Venstres nominasjonsmøte avgjorde i kveld hvem som skal være Venstres kandidater til valget i 2011. Inge Solli fra Nittedal, som i dag er fylkesvaraordfører for Venstre, ble enstemmig gjenvalgt som 1. kandidat, etterfulgt av Solveig Schytz fra Ås, og Siri Engesæth fra Bærum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Mange ønsket seg plass på Venstres liste, og dette førte til kampvotering om flere av plassene.

Vil ta grep for framtida

– Venstre står for en politikk som vil gjøre Akershus bedre rustet for framtida – en målrettet satsing på forskning og utdanning, på gründere og nye bedrifter, samt en kraftig økning i bevilgningene til kollektivtransport. Jeg tror Venstre har et stort potensiale fordi vi har den beste politikken for å møte de store utfordringene vi står overfor i Akershus, sier Solli.

Kandidater for Akershus Venstre 2011. Fra venstre: Ingvild T. Vevatne, Camilla Hille, Lars Peder Nor

Kandidater for Akershus Venstre 2011. Fra venstre: Ingvild T. Vevatne, Camilla Hille, Lars Peder Nor
Foto: Christoffer Biong

Skole og miljø viktige saker
– Venstre har fått gjennomslag for mye av vår politikk i denne fylkestingsperioden. Mer til kollektivtrafikk og etterutdanning av lærere er gode eksempler på dette, sier Solli. – Men det haster med å få på plass et enda bedre kollektivtilbud, fortsette kampen mot frafall i skolen, og satse på kunnskap, nyskaping og gründere. Vi trenger en systematisk videreutdanning av lærere, og dette kommer Venstre til å fortsette å jobbe for. I Akershus ser vi en postiv utvikling når det gjelder kampen mot frafall, Venstre ønsker at vi skal fortsette og styrke denne innsatsen, sier Solli.

Her er Venstre liste til fylkestingsvalget 2011:

Inge Solli

1. Inge Solli, Nittedal
Inge Solli er fylkesvaraordfører i Akershus og gruppeleder for Venstre i fylkestinget. Han er andre vararepresentant til Stortinget for Akershus Venstre. I tillegg er han gruppeleder, formannskapsmedlem og kommunestyrerepresentant i Nittedal. Solli har bakgrunn som IT-leder, og er opptatt av kultur og frivillighet.

Solveig Schytz

2. Solveig Schytz, Ås
Har bred organisajsonserfaring fra lokalt-, regionalt og nasjonalt plan. Har bl.a vært leder av Nordisk konservatorforbund, og er fra oktober 2010 speidersjef (styreleder) i Norges speiderforbund. Er p.t leder av Ås Venstre, organisatorisk nestleder i Akershus Venstre. Schytz er opptatt av miljøvern, av frivillighetens rolle i samfunnet og av barn og unges oppvekstvilkår.

Siri Engesæth

3. Siri Engesæth, Bærum
Engesæth har lang erfaring med organisasjonsarbeid, og har spesielt kompetanse på miljøpolitikk. Hun har 10 års bakgrunn i Bellona i forskjellige funksjoner i Norge, Brussel, Russland og USA. Jobber med rådgivning i eget selskap.

Lars Peder Nordbakken

4. Lars Peder Nordbakken, Gjerdrum
Nordbakken er opptatt av økonomisk politikk og næringspolitikk, med fokus på kunnskap, nyskaping og gründere. Nordbakken er forfatter, politiker i flere sentrale verv for Venstre og jobber som strategirådgiver.

Ingvild Tautra Vevatne

5. Ingvild Tautra Vevatne, Asker
Vevatne har lang fartstid i Venstre. Hun har også erfaring fra KS og som lærertillitsvalgt, og er opptatt av miljø, demokrati, oppvekst og eldre

Se resten av listen her.

Bilder av kandidatene: Gisle Bjørneby, 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**