30 prosent prisøkning på bygging av boliger for funksjonshemmede

Boliger for funksjonshemmede kan øke med 7 mill. på 12 måneder.

Det som skulle bli en debatt i Oppegård formannskap om romrogram, ble et slagsmål om penger, skriver Østlandets Blad:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


OPPEGåRD:Formannskapet var invitert til å diskutere “Rom- og funksjonsprogram” for de 10 nye boligene for funksjons-hemmede vis-à-vis Greverud sykehjem. Om programmet ble det lite.

Derimot stilte Inger Johanne Bjørnstad (V) spørsmålet om hvorfor de 23 millionene som opprinnelig er bevilget, nå er blitt til et ønske om 30 millioner. Byggherre Oppegård Kommunalt Foretak (KF). Bjørnstad vil ha saken til kommunestyret før anbudet går ut.

Det samme ønsket Arve Herbjørnrud (H), som heller ikke var fremmed for å bygge tre etasjer i stedet for to.

Bygges i 2011
Nå hører det med til historien at bygget skal opp i 2011, og at ingen aner om det kommer til å koste 23 eller 30 millioner.

Rådmann Harald Toft fikk spørsmålet om kostnadsøkningen.

– Det er et komplisert bygg med løfteanordninger og lignende av en helt annen standard enn det som er vanlig. Vi vet ikke om det blir så mye som 30 millioner, men det kan komme til å koste det, sa rådmannen, som muntert la til at 30 000 kroner kvadratmeteren er billigere enn på Kornmoenga, riktignok uten at de kommunale tomtekostnadene er lagt inn på Greverud.

Bygget går ut på anbud i løpet av kort tid, men først skal kommunestyret og Utvalget for helse og omsorg mene noe om detaljene.

Omfattende behov
Den nye boligen på Greverud med sine 10 plasser er primært planlagt for brukere med omfattende behov, som er avhengig av kontinuerlig tilsyn og oppfølging.

Det er i planleggingen lagt vekt på størrelsen på fellesarealene. Erfaringer viser at det blant denne gruppen er en større grad av ensomhet enn hva som er vanlig. Store fellesrom for gode sosiale fellesskap er svært viktig.

Jarle Ørnebo (Frp) ba om en ny vurdering av kostnads-rammen. Det fikk bare partiets egne stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**