Inger Johannes leserbrev i dagens Østlandets Blad om vann og avløp på Svartskog

Oppegård Venstres gruppeleder, Inger Johanne Bjørnstad i dagens ØB:
SVARTSKOG:
Hvem betaler for offentlig vann og avløp ?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Hvorfor er ikke alle på Svartskog glade for at alle i Oppegård skal være med å betale for at boligene på Svartskog skal få offentlig vann og avløp?

Samtidig med utarbeiding av reguleringsplan for Bålerud pågår utredning og vurdering av tilknytning til offentlig vann og avløp for dem som bor på Svartskog. Det ligger an til at alle i Oppegård skal være med å betale gjennom de offentlige avgiftene til kommunen. Det blir ca. 500 kroner året ekstra på hver av oss (i tillegg til renovasjonsavgiften for Kretsløp Follo). Da må vel alle på Svartskog bli glade?!

Så er ikke tilfellet. Årsaken kan være at mange av de som har fått pålegg om å sette sine private anlegg i forskriftsmessig stand, allerede har brukt flere hundre tusen kroner og fått sakene i orden – trodde de. Nå som sakene er i orden, har de naturlg nok liten lyst til å bruke nye hundretusener på å legge rør fra offentlig vei inn til huset og i tillegg betale tilknytnings-avgift. For noen kan dette bli dyrt. Mens de som ennå ikke har skaffet seg lukkede anlegg, men som burde ha gjort det, nok synes dette er en grei løsning. Det er ca. 15 boliger som ikke har forskriftsmessige anlegg i dag.

Siste ord er forhåpentligvis ikke sagt i denne saken, men noen politikere er mer ivrige enn andre for å få gjennom denne løsningen. Det er kanskje ikke overraskende at noen av disse bor på Svartskog og er blant de 15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**