Vi minner om kveldens års- og nominasjonsmøte

Oppegård Venstre avholder sitt årsmøte i kveld torsdag 13. januar 2011, kl. 19:00 i Tranarommet i Oppegård rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.
2. Valg av møteleder, referent, og to medlemmer til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av årsmeldingen.
4. Medlemskontingent 2011.
5. Godkjenning av regnskap for 2010 og budsjett for 2011.
6. Forslag
7. Valg
a. Styrevalg
b. Delegater til Akershus Venstres fylkesårsmøte

————————————————————————————
Etter årsmøtet:

NOMINASJONSMØTE FOR VALGET 2011

Nominasjonskomitéens forslag til liste:

1 Inger Johanne Bjørnstad, Kolbotn f. 1946
2 Jan Erik Aale, Oppegård f. 1964
3 Endre Vindheim, Kolbotn f. 1964
4 Sissel Ellingsen, Oppegård f. 1954
5 Olav Kårevik, Kolbotn f. 1959
6 Kari Ulla, Sofiemyr f. 1959
7 Øyvin Berntzen, Svartskog f. 1949
8 Elisabeth Bakken, Kolbotn f. 1952
9 Kari Hattestad, Oppegård f. 1931
10 Severin Breivik, Kolbotn f. 1949
11 Anne Gamme, Tårnåsen f. 1968
12 Naser Sabatzadeh, Kolbotn f. 1975
13 Kari Noer, Svartskog f. 1934
14 Ketil Larsen, Kolbotn f. 1964
15 Else Heftye, Oppegård f. 1931
16 Johan Meyer, Kolbotn f. 1958
17 Ada Røtnes, Oppegård f. 1935
18 Anders Boye, Kolbotn f. 1973
19 Egil Wenger, Tårnåsen f. 1940
20 Hanna Thuestad, Kolbotn f. 1991
21 Toralf Augestad, Kolbotn f. 1936
22 Gunnar Olaussen, Sofiemyr f. 1933
23 Pål Suarez, Kolbotn f. 1969
24 Liv Westby, Kolbotn f. 1942
25 Steinar Fløttum, Oppegård f. 1964
26 Guri Norheim, Kolbotn f. 1928
27 Tor Arnt Roko, Tårnåsen f. 1955
28 Einar Sørensen, Kolbotn f. 1940
29 Jørn Sønstebø, Tårnåsen f. 1974
30 Jørn Arnesen, Trollåsen f. 1961
——————————————————————————————

Som avslutning på møtene presenteres noen tanker for Venstre i Oppegård fram mot valget.

Vi håper på en fin diskusjon omkring disse tankene.

Oppegård Venstre

Jan Erik Aale
Styreleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**