Oppegård Venstres styre for 2012

Årsmøtet i Oppegård Venstre valgte følgende styre for 2012:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Endre Vindheim (leder)
Inger Johanne Bjørnstad (nestleder)
Øyvin Berntzen (kasserer)
Egil Wenger (sekretær)
Anne M. Gamme (styremedlem)
Kari Ulla (styremedlem)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**