Jan Eriks leserbrev om motorcrossbane i Assurdalen

Oppegård Venstres leder, Jan Erik Aales leserbrev vedrørende motorcrossbane i Assurdalen i dagens utgave av Østlandets Blad:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


STØYFORURENSING BARE EN DEL AV PROBLEMET
Betydelig støyforurensing for store deler av Oppegårds befolkning og mange på Langhus er “bare” en del av forurensingsproblemet knyttet til motorcrossbane i Assurdalen.

Drikkevanns- og vassdragsforurensing er en enda mer alvorlig forurensingsform en motorcrossbane i Assurdalen vil medføre. Støyforurensingen vil opphøre når banen ikke er i bruk, mens store deler av de skadene vassdraget og drikkevannet får, vil være der for all fremtid.

Å lukke Assurvassdraget i en lengde av 800 meter er i strid med EUs vanndirektiv. Og det er kritisk for innbyggerne i hele Oppegård kommune og deler av Ås, at Ski planlegger å anlegge en fylling i det direkte nedslagsfeltet til deres drikkevannskilde. Det bør være tilstrekkelig at Ski allerede i dag forurenser en rekke andre vassdrag som renner ut i nabokommunene.

Det er etisk meget kontroversielt at en kommune planlegger å tjene penger på å tømme sitt avfall på en slik måte at drikkevannet i nabokommunene ødelegges.

Det er sikkert behov for en motorcrossbane i regionen, men det er ikke akseptabelt at noen få motorsportsutøvere skal få sin bane mens opptil 1/3 av Follo-regionens innbyggere skal risikere å få ødelagt sitt drikkevann for all fremtid!

Jan Erik Aale
Oppegård Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**