Ski Venstre prioriterer skole framfor nedskjæring

Det var budskapet i Ski Venstres stemmegivning under budsjettbehandlingen før jul, skrev Svein Kamfjord i ØB 27. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Vår representant, Geir Hammer, framførte budskapet ved å si at vi var villige til å legge eiendomsskatt på verker og bruk, blant annet for å prioritere skole. Det ble også skrevet i et avisinnlegg av undertegnede, sendt ØB samme dag.

En slik beskatning på verker og bruk (industri) utgjør ca. 20 millioner kroner på laveste sats, dvs. 2 promille, slik rådmannen har beregnet i budsjett- og handlingsplan 2011-2014. Høyres J. Kristian Bjerke, benyttet anledningen til å hevde noe helt annet i sitt innlegg i romjulen, der han angrep Venstre. Er det starten på Høyres valgkampanje mot Venstre vi så? I såfall er det jo i det minste greit å bruke riktige tall.

Bjerke snublet nemlig kraftig, og til orientering ville 4,5 promille blitt over 50 millioner, se s. 62 i planen du selv satt og behandlet i budsjettmøtet. Der er 4 promille = 50 millioner og 2 promille = 20 millioner. Beregningen for boliger og beregning for verker og bruk har Venstre fått oppgitt å utgjøre omtrent samme beløp. Derfor sa vi laveste sats, og kun på verker og bruk.

Venstre er et liberalt parti i sentrum av norsk politikk, som derfor kan samarbeide både til høyre og venstre fra sak til sak. Samarbeid om konstituering og budsjett velger vi på grunnlag av Venstres program og andre partiers vilje til å komme oss i møte, og være til å stole på. Ski Høyre må gjerne forsøke å vise seg fram en bedre side enn de har gjort den siste perioden. Det blir nok flere muligheter til å klargjøre posisjoner fram mot høstens kommunevalg.

Høyre har et stort ansvar for den økonomiske situasjonen Ski befinner seg i, og for at skolen blir salderingspost. Skolen representerer på alle måter vår felles framtid. Ski Venstre skal derfor prioritere skole fremfor nedskjæringer. Derfor åpner vi for en begrenset eiendomsskatt på verker og bruk, men ikke på boliger.

Svein Kamfjord
Ordførerkandidat, Ski Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**