Staten må ta økt ansvar for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet

For å håndtere den store befolkningsveksten i Oslo og Akershus, er det nødvendig med et krafttak for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet. Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstres årsmøte 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I sitt alternative statsbudsjett for 2011 har Venstre derfor foreslått 1,2 milliarder kroner ekstra til jernbane og kollektivtransport. Disse midlene skal sikre økt satsing på jernbane, forsterke kollektivsatsingen i byer og bynære kommuner, samt belønne de kommunene og fylkene som legger godt til rette for økt bruk av sykkel.

 Akershus Venstre vil sikre bygging av Fornebubanen og bane til Ahus.

Akershus Venstre vil sikre bygging av Fornebubanen og bane til Ahus.

Akershus gjør allerede mye for å sikre at miljøvennlig transport skal lønne seg tidsmessig og økonomisk. Til høsten vil iverksettingen av færre takstsoner gjøre det både enklere og billigere å reise kollektivt. Imidlertid ligger det foran oss en rekke store investeringer der statlig bidrag er helt avgjørende for å få en god fremdrift. Et økt bidrag fra regjeringen vil sikre bygging av f.eks. Fornebubanen, bane til Ahus, ny Oslotunnel og en forlengelse av Kolsåsbanen til Rykkin, Sandvika og Bærums Verk. Dette er svært kostnadskrevende baneløsninger som kommunene og fylket selv ikke har mulighet til å finansiere alene, men som vil ha svært stor betydning for trafikkmønsteret i hovedstadsområdet. Akershus Venstre vil at det skal lønne seg tidsmessig og økonomisk å velge miljøvennlig transport.

Venstre er overbevist om at mange ønsker å velge mer miljøvennlige transportløsninger, men mangelen på gode alternativer forhindrer dem fra å gjøre det. Derfor har Venstre foreslått å styrke belønningsordningen for kollektivtrafikk med 150 millioner kroner, slik at de kommunene og fylkene som legger godt til rette for økt bruk av kollektive transportløsninger, skal få økt statlig tilskudd til dette arbeidet. I tillegg har Venstre foreslått en ny belønningsordning for sykkel, der 50 millioner skal gå til å stimulere til bedre tilrettelegging for syklister.

Les mer om Akershus Venstres årsmøte 2011 her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**