Politikk: Dette mener Akershus Venstre

Her finner du en oversikt over vedtatt politikk fra Akershus Venstre. Venstres visjon er et inkluderende liberalt samfunn hvor alle har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til et godt liv, og der vi sammen tar ansvar for felleskapet og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Last ned valgprogrammet (PDF, A5, 24 sider).

 Venstres grunnidé bygger på personlig frihet og sosialt ansvar.

Venstres grunnidé bygger på personlig frihet og sosialt ansvar.

Venstre — et liberalt verdivalg
Vi tror at rettferdige spilleregler, mer mangfold og økt rom for personlig frihet og livsutfoldelse også vil gi et mer inkluderende og menneskevennlig samfunn.

 Målsetningen er at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke.

Målsetningen er at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke.

Et foregangsfylke for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø
Venstre har ambisjoner på vegne av Akershus. Vi vil at Akershus skal framstå som et mulighetenes fylke; en region preget av høy livskvalitet, balansert og miljøvennlig utvikling og skapende engasjement for framtidsrettede forbedringer.

Dette vil vi jobbe for at Akershus skal stå for:
Et foregangsfylke for framtidsrettede og miljøvennlige energi- og samferdselsløsninger
Et fylke som verdsetter kunnskap, forskning, kreativitet og verdiskaping
Et fylke med et mangfold av attraktive, levende og inkluderende tettsteder og byer
Et fylke som oppmuntrer det frivillige arbeid og et mangfoldig kulturliv
Et fylke med sterkt internasjonalt engasjement

VENSTRES PROGRAM FOR AKERSHUS 2011 — 2015
– Et foregangsfylke for livskvalitet, kunnskap, næring og miljø
1. Akershus Venstres visjon
2. Kunnskap og kvalitet i videregående opplæring
3. Samferdsel
4. En areal- og miljøpolitikk for framtiden
5. Kreative mennesker og nyskapende bedrifter skal trives i Akershus
6. Kultur, idrett og friluftsliv – noe å leve for
7. Folkehelse — forebyggende helsearbeid
8. Akershus — et fylke med sterkt internasjonalt engasjement

Mer om verdigrunnlaget vårt:
Venstres 10 liberale prinsipper

Venstres prinsipprogram (pdf)


Uttalelser fra Akershus Venstres årsmøte 2011:

– Staten må ta økt ansvar for kollektivtrafikken i hovedstadsområdet
– Vil sikre Alfateamet som lavterskeltilbud
– By- og stedsutvikling med mennesket i sentrum

Se også:
Venstre sitter i posisjon i Akershus. Her finner du samarbeidsavtalen mellom Venstre, KrF, H og FrP.
Akershus Venstres fylkesprogram 2007-2011 (pdf)
Les mer om Venstres nasjonale politikk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**