Liberale prinsipper – del 5

Alle er likeverdige, men ingen er like.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Slik Venstre ser det logo

Foto: Fotomontasje RoSo

Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**