Svartskog er blitt Oppegårds “Vesterålen og Lofoten”

Inger Johannes leserbrev i dagens utgave av Østlandets Blad:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Svartskog er blitt Oppegårds "Vesterålen og Lofoten"

Konsekvensutredningen av Lofoten og Vesterålen er lagt på is igjen i fire år. Dette er det samme som flertallet av politikerne i Oppegård holder på med når det gjelder utbygging på Svartskog. Den legges nå på is for nye fire år. Det er jo på sett og vis bra! Like fullt hviler spøkelset om utbygging der.

Beslutningen om at dette området skulle utbygges baserer seg på kunnskap og vurderinger som ble foretatt på midten og slutten av 90-tallet (i forrige århundre). Da lå det til og med til grunn at det kunne bygges bane ut til Svartskog — det var jo selvsagt et sidespor. Ny bane er nå besluttet å gå Oppegård forbi. Det var bare noen få som tenkte på klimagasser, eller tok klimatrusselen alvorlig den gangen.

Den nå forestående byggingen av Follobanen forutsetter og forventer vekst i kundegrunnlaget. Skal vi også få hyppige avganger på det gamle sporet mellom Ski og Oslo, fordrer det et godt kundegrunnlag. Det vil si det må bli flere reisende enn i dag. Utbyggingen må skje nær jernbanen.

Oppegård satser på utbygging nær stasjonsområdene. For å realisere det, krever det et løft og tålmodighet hos utbyggerne. Tålmodig kapital. Hva vil skje hvis OBOS "plutselig" finner ut at de vil satse på Svartskog? Hva slags press blir det på politikerne i kommunen? Med et handlingsprogram som sier 200 nye boliger i året, vil all annen boligbygging i kommunen måtte stoppes hvis utbygging på Svartskog starter opp.

Svartskog kan ikke ligge som "en reserve" i periode etter periode, samtidig som vi politikere kan innbille oss at de vurderingene som ble gjort den gang for 15 år siden, er stadig like aktuelle. For eksempel driver man nå og tenker på å ta vann og avløp opp sjøveien — gjennom landskapsvernområde og forbi nasjonale kulturminner. Dette var ikke inne i vurderingene på 90-tallet. Hvilke konsekvenser vil en slik løsning kunne føre med seg? Og hva vil det koste? Og hvem skal betale? Fra Frp har det for eksempel kommet signaler om at de mener hele strandsonen bør bebygges. Da kommuneplanen for Svartskog var oppe til beslutning første gang, stemte Frp i mot utbygging.

"Alle" sier at dersom Oppegård hadde vært en del av en større kommune, hadde det ikke vært aktuelt å bygge ut Svartskog. Venstre er mot utbygging på Svartskog, men vi syns ikke det bør være noe argument for kommunesammenslåing. Det har kommet ny kunnskap, ny kompetanse, nye alternativer og nytt vurderingsgrunnlag siden 1997. Da må vi ikke bare late som ingenting.

Inger Johanne Bjørnstad,
Gruppeleder og 1. kandidat for Oppegård Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**