Liberale prinsipper – del 7

Politisk makt skal komme nedenfra

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kandidater til valg 2011, Venstre logo

Foto: Venstre

Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**