Tenden spør statsråden om Gjersjøen

Dagens utgave av Østlandets Blad forteller at Borghild har tatt tak i saken om veisalt og Gjersjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Østlandets Blad: Torsdag i forrige uke sendte stortingsrepresentanten fra Akershus følgende spørsmål til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa:

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

“Hvilke konkrete strakstiltak vil samferdselsministeren igangsette for å redusere unødvendig bruk av veisalt som skader drikkevannskilder som Gjersjøen med flere, og kan ministeren garantere at ikke økonomiske hensyn settes over miljøhensyn i veisaltbruken.”

Normalt sett tar det rundt 14 dager før et slikt spørsmål fra en stortingsrepresentant blir besvart av ministeren. I og med at vi nå snart har påske, kan det ta lengre tid.

“Gjersjøen er drikkevannskilde for Oppegård og Ås kommuner, og forsyner i underkant av 40.000 innbyggere med drikkevann. Gjersjøen viser stadig stigende verdier av natrium og klor som følge av veisalting. Den økte veisaltbruken er et godt eksempel på kortsiktig tenkning hvor økonomi synes å settes over miljøhensyn. Dette kan vises seg å bli svært dyrt på lang sikt. Flere og flere skadevirkninger av salt på norsk natur gjør seg nå gjeldende”, fortsetter Tenden.

Hun har også tidligere stilt spørsmål til samferdselsministeren om økende veisalting, denne viste den gang til trafikksikkerheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**