Lærerikt besøk til Verkstedveien skole

Denne uken var Camilla Hille på besøk på Verkstedveien skole. – Det var et utrolig flott besøk, det er ikke tvil om at dette er et veldig viktig tilbud til ordinær skole for ungdom med noen ekstra utfordringer i livet, sier Hille

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tett oppfølging
På Verkstedveien skole virker alle elevene veldig fornøyde. Her er elever som av ulike grunner ikke kan få tilpasset opplæring i ordinær skole. På spørsmål om hva som var bra med Verkstedveien skole sammenlignet med skolene elevene gikk på før, var svaret var entydig. Elevene føler seg sett av læreren. Lærertettheten er så høy at de som trenger det kan få tett oppfølging.

Trygge relasjoner
En jente sier — Før stolte jeg ikke på noen voksne. Lærerne her har lært meg at jeg kan stole på dem. Jeg føler meg trygg og da er det lettere å lære. Jeg har aldri lært så mye som etter at jeg begynte på Verkstedveien skole.

 Trygghet er forutsetning for all læring, mener Camilla Hille, Ski venstre

Trygghet er forutsetning for all læring, mener Camilla Hille, Ski venstre
Foto: Stortinget

– Det er akkurat det det handler om. Barn og unge trenger trygge relasjoner for å kunne lære. Mange barn har ikke trygge og forutsigbare relasjoner hjemme, og da må vi skape dem i skolen. Nettopp derfor er skoler som Verkstedveien utrolig viktig, sier Hille

Ski Venstre er i full gang med kunnskapskampanjen og har allerede gjennomført fire besøk. Planen er fire til i nærmeste fremtid. Ski Venstre har besøkt to videregående skoler, en barnehage og Verkstedveien skole. Ski bibliotek og flere andre kunnskapsinstitusjoner vil bli besøkt de neste ukene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**