Frivillig i valgkampen?

Har du lyst til å gjøre en jobb for Akershus Venstre i valgkampen? Her finner du en oversikt over hvordan du kan bidra.

Solveig Schytz Solveig Schytz leder Akershus Venstres valgkamputvalg.

Solveig Schytz Solveig Schytz leder Akershus Venstres valgkamputvalg.
Foto: Gisle Bjørneby

Valgkampen
Valgkampen deles som regel inn i to deler: den korte og den lange. Den korte finner sted når sommerferien er slutt i valgåret, fra august og frem til valgdagen. Denne perioden er selvsagt stappfull av valgkampaktiviteter. Den lange valgkampen varer strengt tatt hele tiden, men i denne sammenhengen varer den fra vårt årsmøte i februar 2011 og frem til den korte starter.

Styret i Akershus Venstre har satt ned et valgkamputvalg som ledes av Solveig Schytz.

Kom gjerne med innspill til valgkampen vår, eller meld deg som frivillig.

Frivillige oppgaver
Her følger en oversikt over hva vi trenger hjelp til i valgkampen. Det vil gå ut påmeldingsskjema til alle medlemmer om ikke alt for lenge.

Stå på stand
Levere valgmateriell i postkasser (postkasseaksjoner)
Løpeseddelaksjoner ved kollektivknutepunkt
Gå dør-til-dør og levere ut valgmateriell
Være listebærer utenfor valglokalene på valgdagen
Henge opp plakater
Være valgkretsansvarlig, med ansvaret for postkasseaksjoner, dør-til-dør og listebæring i én valgkrets
Forhåndsskrive leserinnlegg og pressemeldinger
Bidra med økonomiske midler til valgkampen
Oppdatere sosiale medier (Blogg, Facebook og Twitter) på vegne av Akershus Venstre.
Vis hvem du støtter: få Venstre-logo på Facebookprofilen din
Kontakt gjerne Venstres lokallag der du bor om du ønsker å bidra