UTSLITTE FORELDRE AV UNØDVENDIG BYRÅKRATI

Riktig og god omsorg for barn med spesielle behov bør ikke være en salderingspost på noen budsjetter. – Dessverre er det slik at mange foreldre sliter i helsevesenet og kommunene med å få riktig og god nok omsorg for sine barn, sier Camilla Hille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Barn med spesielle behov og deres pårørende trenger både et sterkt og velfungerende hjelpeapparat og et varmere samfunn. Kvaliteten til et rikt land som Norge og Ski kommune, kan måles i hvor godt vi evner å ta vare på også de med dårligere utgangspunkt og forutsetninger
enn de fleste av oss.

 Camilla Hille ønsker en tiltakskonsulent i alle kommuner

Camilla Hille ønsker en tiltakskonsulent i alle kommuner
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Funksjonshemmede barn kan ikke kjempe sin egen kamp i systemet,de er prisgitt alle rundt seg. I Venstre mottar vi mange henvendelser fra mennesker som sliter i møte med helsevesenet og
sine hjemkommuner, sist nå var en familie fra Ski, sier Hille

– Foreldrene til et barn med psykiske og fysiske funksjonshemminger forteller at de må bruke unødvendig mye tid på byråkratiet for å motta riktige
og gode ytelser de har lovfestet rett til, eller som vil være svært forebyggende for å forhindre at
foreldrene ikke kan delta i arbeidslivet. Slik skal og bør det ikke være, og konsekvensen er at
barnets rettsikkerhet og livskvalitet er helt avhengig av hvor ressurssterke foreldrene er, fortsetter Hille.

Alle barn trenger fungerende foreldre, spesielt de som har ekstra krevende barn. Ingen er tjent
med to utbrente foreldre. Det kan vise seg å bli svært dyrt på lang sikt, både for familien og for samfunnet. Det er også best for barnet å være sammen med sine foreldre. Det er nesten alltid en bedre løsning enn at barn bor i institusjon. Det er stort sett mye billigere også, selv når det settes inn mange tiltak i hjemmet.

– Ideelt sett burde alle kommuner ha en egen tiltakskonsulent som gjorde arbeidet og tilretteleggingen i nært samarbeid med familien. Slike tiltakskonsulenter finnes i enkelte kommuner, men de fleste kommuner har her en lang vei å gå, avslutter Hille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**