Ski ved et veiskille

Politikken de nærmeste årene vil bestemme retningen for Ski kommune for lang tid framover. Venstre ber velgerne i Ski tenke over hva dere vil.
– Venstre vil ha solid satsing på skole, kultur og omsorg. Det betyr at vi må ha orden i kommuneøkonomien og moderasjon i nye låneopptak. Da må vi ha en moderat og styrt vekst, sier Venstres ordførerkandidat Svein Kamfjord, og 2. kandidat Camilla Hille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


-Det er innbyggerne i Ski og velferdstilbudet i kommunen som skal legge premissene – ikke Statistisk Sentralbyrås prognoser, understreker Kamfjord og Hille

– De fleste partiene støtter ukritisk prognoser og planer som sier at Ski tettsted skal vokse fra rundt 12.000 innbyggere i dag til over 30.000 i 2050. I så fall betyr dette en massiv utbygging av høyhus og blokker i det som i dag er småhusbebyggelse rundt sentrum, sier Kamfjord.

 Camilla Hille ber innbyggerne tenke nøye over hvem de skal stemme på.

Camilla Hille ber innbyggerne tenke nøye over hvem de skal stemme på.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Venstre ser for seg en vekst, men vi ønsker en mye mer forsiktig vekst og ikke høyhus som skaper skygge, vinder og avstand, og som folk ikke trives med, sier Hille.

– Framfor alt vil Ski Venstre kreve åpne prosesser og stille krav til utbyggere. Vi vil ha slutt på en politisk ledelse som legger seg flat for utbyggere, og som skaper stadige konflikter med de som bor her fra før, fortsetter Kamfjord.

– Som et grønt og ansvarlig parti i sentrum av politikken kan vi samarbeide med alle partier fra sak til sak. Vi tilhører ingen rød eller blå blokk, og vil stemme etter vårt program, sier både Kamfjord og Hille.

– Teknisk valgsamarbeid og budsjettsamarbeid vil vi ta stilling til etter valget, ut fra valgresultat, vårt program – og hvilke partier vi kan ha tillit til, avslutter Kamfjord.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**