Ski Venstre om Idrett og kultur

Frivillige organisasjoner og foreninger gjør en formidabel innsats for kultur- og idrettslivet i Ski kommune. – Dette engasjementet er det verdt å støtte, for samfunnet får tifold igjen for innsatsen, sier Hille.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Idrett og kultur gir oss noe å leve for, sier Hille

Idrett og kultur gir oss noe å leve for, sier Hille
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Ski Kommune må gi kultur og idrett gode rammevilkår å spille en aktiv tilretteleggerrolle. Det skal ofte små innsatsmidler til for å få til utrolig mye, og det er ofte en svært lønnsom investering, sier Hille.

– Kultur og idrettstilbud gir oss noe å leve for, det skaper møteplasser, god helse, og forebygger mange sosiale problemer, understreker Hille

– Vi ønsker å gjeninnføre Dugnadsfondet for å bistå kreative og initiativrike personer med økonomiske innsatsmidler til beste for nærmiljøet. Dette er en liten pott penger som posisjonen (H, Frp og Krf) har kuttet på budsjettet i inneværende periode, sier Hille

– Det er dårlig økonomisk politikk å kutte på viktige og billige tilbud til barn og unge. Det kan fort bli veldig dyrt om vi mislykkes i å gi alle barn og unge en trygg og god tilhørighet i vår kommune, sier Hille.

– Jeg skal være en sterk stemme for idrett og kultur i kommunestyret, avslutter Hille

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**