En stemme til Venstre er en stemme til Venstres program!

En stemme til Venstre er ikke en stemme til de blå eller til de røde. Det er en stemme til blokkfri tenkning der ideologien står i fokus og der man kan samarbeide på tvers av blokker og partilinjer på saker man har en felles interesse for og et felles ståsted innenfor.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 En stemme til Venstres kandidater er en stemme for Venstre-politikk!

En stemme til Venstres kandidater er en stemme for Venstre-politikk!

Les mer hva 3.kandidat Lisa Kara Fröyland skriver i sitt blogginnlegg på
http://lorenskogvenstre.wordpress.com/2011/09/08/lisa-om-blokktenkning-i-politikken/

Siste meningsmåling for Lørenskog Venstre viser en framgang fra 4,1 % sist lokalvalg og til 4,7 % i forkant av årets valg. I inneværende fireårsperiode har vi hatt 2 Venstre-representanter i kommunestyret – nå ligger vi an til å klare 3, med din hjelp! Det står om kun noen få ekstra stemmer! Hjelp oss derfor å mobilisere, og husk: Om venner og familie ikke ønsker å stemme Venstre, vil det gi oss ekstrastemmer om man på et annet partis valgliste fører opp en av våre kumulerte kandidater, såkalte SLENGERE.

Les mer om Lørenskog Venstres tre kumulerte kandidater:

Bjørn Ivar Gran (41)
Torild Jørgensen (47)
Lisa Kara Fröyland (36)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**