Venstre fortsatt i posisjon i Akershus

Venstre har inngått en samarbeidavtale med Høyre, KrF og FrP i Akershus. – For Venstre er det viktig at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke, å styrke kollektivtilbudet og satse på kunnskap gjennom videreutdanning for lærerne i fylket, sier Solveig Schytz, fylkestingsrepresentant for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstres fylkestingsgruppe: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz. Samarbeidet mellom de borgerlige partiene fortsetter.

Venstres fylkestingsgruppe: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz. Samarbeidet mellom de borgerlige partiene fortsetter.
Foto: Gisle Bjørneby

– Vi føler at vi har fått god uttelling i avtalen, sier Schytz, og viser til at mye av det som skal gjennomføres i kommende fireårsperiode er i tråd med Venstres program i Akershus. – Avtalen er full av god venstrepolitikk, sier Schytz som nå blir leder for hovedutvalg for plan miljø- og næring og gruppeleder i Venstres fylkestingsgruppe.

– Vi er glade for å ha fått på plass en god samarbeidavtale, og å ha fått lederen forhovedutvalg for plan miljø- og næring sier Lars Peder Nordbakken, leder i Akershus Venstre. Vi har ei sterk fylkestingsgruppe som gjennom denne samarbeidsavtalen kan levere mye god venstrepolitikk i Akershus sier Nordbakken.

Samarbeidsavtalen sier blant annet at:

– Akershus skal fortsatt være et klimapolitisk foregangsfylke, hvor vi vil videreutvikle kollektivtrafikken til å bli enda mer effektiv, miljøvennlig og brukervennlig, og hvor vi styrker kollektivtrafikken også på tvers av regionene.

– Vi vil videreutvikle fylkets rolle som pådriver for å etablere en infrastruktur for mest mulig karbonnøytralt drivstoff, og se vedlikehold av veier, utvikling av kollektivtrafikk og overgang til bruk av nullutslippskjøretøy i sammenheng.

– Vi vil intensivere arbeidet med å øke andelen elever som fullføre videregående opplæring. Vi vil etablere tettere og mer forpliktende samarbeid mellom skole og næringsliv, innføre sommerskole i Akershus og videreføre arbeidet med miljøarbeidere i videregående skoler.

– Vi vil satse på kompetanseheving og videreutdanning for lærere og skoleledelse i den videregående skolen i fylket, og knytte de videregående skolene opp mot etablerte forskningsmiljøer i fylket på Kjeller, Ås og Fornebu.

– Vi vil stimulere til et aktivt kulturliv i Akersus.

Les mer:
Solveig Schytz
Lars Peder Nordbakken
Akershus Venstres program 2011 – 2015
Akershus Venstre på Facebook

For kommentarer:

Solveig Schytz (V), tlf 416 26 822

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**