Organisasjon

Oversikt over Akershus Venstres organisasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Solveig Schytz

Solveig Schytz

Fylkesstyret
• Er den politiske og organisatoriske ledelsen i Akershus Venstre
Leder: Solveig Schytz
Politisk nestleder: Siri Engesæth

Inge Solli

Inge Solli

Siri Engesæth

Siri Engesæth

Fylkestingsgruppen 2011 – 2015
• Venstres folkevalgte på fylkesnivå
Inge Solli, fylkestingssrepresentant
Solveig Schytz, fylkestingsrepresentant, gruppeleder og leder for hovedutvalg for plan, miljø og næring
Siri Engesæth, fylkestingsrepresentant
Se også: Venstre i råd og utvalg 2011-2015

Borghild Tenden

Borghild Tenden

Folkevalgte på Stortinget
• Akershus Venstre har i dag én representant på Stortinget: Borghild Tenden.
• Tenden er inne i sin andre periode som stortingsrepresentant.

Folkevalgte i kommunene 2011 – 2015
• Oversikt over Venstres representanter i kommunestyrene i Akershus.

Lokallagsledere
• Leder Venstre lokalt

VO (Venstres Opplysningsforbund)
• Organiserer kurs og opplæring
Leder: Eirik T. Bøe

Valgkomiteen

• Valgkomiteen skal legge fram innstilling til valg av leder, nestledere og medlemmer (+vara) av fylkesstyret til Akershus Venstre, valg av VO-utvalg (Venstres Opplysningsforbund) og landsmøtedelegater med vararepresentanter.

Akershus Unge Venstre
• Venstres ungdomsorganisasjon i Akershus.
Leder: Truls Skogen Johnsen

Sekretariatet
Fylkessekretær Christoffer Biong er ansatt i 100% stilling, delt mellom fylkestingsgruppen og fylkeslaget.

Logo YouTube

Videoklipp fra Akershus Venstre

Logo Facebook

Akershus Venstre på Facebook
• Akershus Venstre har en egen Facebook-side.

Twitter

Akershus Venstre på Twitter
• Akershus Venstre Twitrer om politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**