Oppegård Venstres gruppemøter er åpne for alle

Venstre fikk som kjent inn to representanter i det nye kommunestyret i Oppegård. Venstres gruppe inneholder imidlertid flere enn disse to; både faste og varamedlemmer i både kommunestyret og utvalgene tilhører gruppen. Ut over dette møter gjerne også de av styremedlemmene våre som ikke har tillitsverv i kommunen, men som bidrar tungt til å drive Venstres lokallag i Oppegård.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Oppegård Venstre logo

Foto: NN

Nederst til venstre på denne siden finner du møtedatoene for våre interne møter i Oppegård Venstre. Her står også gruppemøtene oppført.

Møtene er altså åpne for alle, og avholdes i Venstres grupperom i Oppegård rådhus hvis ikke annet er opplyst.

DU er hjertelig velkommen !!

Har du en sak du ønsker at vi skal ta tak i, er det en fordel om du har tatt kontakt med oss på forhånd sånn at vi får ryddet plass til det du ønsker å ta opp på sakskartet vårt.

Du er selvsagt også velkommen til kun å overvære møtet, og bli bedre kjent med oss 😉

Det første gruppemøtet er torsdag 3. november kl 19:00.

Tema er som vanlig kommunestyresakene og sakspapirene er å finne på nettsiden til Oppegård kommune.

Selve kommunestyrepapirene er nok ikke lagt ut ennå, så dere må gå på det enkelte utvalg og på formannskapet. Under formannskapet finne dere nesten alle sakene til kommunestyret.

På gruppemøtet 3. november vil vi også snakke om budsjettet, men det vil være et eget budsjettmøte lørdag 5. november fra kl 10:00 til 14:00.

VELKOMMEN !!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**