Formannskapsmøte 9. november 2011

Saksdokumentene til møtet i Formannskapet 9. november er lagt ut på Oppegård kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakskartet ser sånn ut:

94/2011 PLANSTRATEGI OG PLANPROGRAM FOR OSLO KOMMUNEPLAN …
95/2011 ROMPROGRAM HØYÅS BO- OG REHABILITERINGSSENTER
96/2011 OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OPPEGÅ…
97/2011 TERTIALRAPPORT JANUAR – AUGUST 2011
98/2011 OPPEGÅRD OMSORGSBYGG KF – TERTIALRAPPORT JANUAR -…
99/2011 OPPEGÅRD UNGDOMSBOLIGER KF – TERTIALRAPPORT JANUA…
100/2011 KJØP AV KOLBOTN MENIGHETSHUS, SKIVEIEN 62
101/2011 FOLLORÅDETS NYE ORGANISERING OG UTKAST TIL NYE VE…
102/2011 HANDLINGSPROGRAM 2012-2015

…. dette og dokumentene finner du her.

Oppegård

Foto: NN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**