Utvalg for helse og omsorg møtes 8. november 2011

Saksdokumentene til møtet i Utvalg for helse og omsorg (UHO) den 8. november er lagt ut på Oppegård kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakskartet ser sånn ut:

27/2011 ROMPROGRAM HØYÅS BO- OG REHABILITERINGSSENTER
28/2011 OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OPPEGÅ…
29/2011 TERTIALRAPPORT JANUAR – AUGUST 2011
30/2011 HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 TIL RÅD OG UTVALG
31/2011 B-REFERATER 08.11.11 UHO

…. dette og dokumentene finner du her.

Helse

Foto: allekvinner.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**