Lars Magnus Günther

– Lokalpolitikk er nytt for meg, men jeg har alltid vært engasjert i lokalmiljøet, sier Lars Magnus Günther. Her kan du lese mer om lokalpolitikeren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hei, jeg heter Lars Magnus Günther, og er ny i Ski Venstres gruppe etter høstens valg.

Jeg er født og oppvokst på Finstad, og bor nå med kone, to barn og en labrador i Kråkstad. Jeg er utdannet journalist, med litt statsvitenskap og sosialøkonomi attåt, og jobber som kommunikasjonsrådgiver i Statkraft.

Lokalpolitikk er nytt for meg, men jeg har alltid vært engasjert i lokalmiljøet. Tidligere har jeg vært aktiv i speider’n i Ski og i Human-Etisk Forbund, mens jeg de siste årene har engasjert meg i Kulturskolen, idretten, FAU på Kråkstad skole og kommunalt FAU. Etter høstens valg, er det imidlertid vervet i Plan- og byggesaksutvalget, samt 1.vara i kommunestyret som blir mine arenaer.

Jeg har lenge vært engasjert i livssynsspørsmål og jobbet for livssynsfrihet og mangfoldsforståelse. Jeg er opptatt av at Ski skal være en inkluderende kommune, der det legges til rette for mangfold og takhøyde.

Takhøyde er forresten også viktig i diskusjonen om utviklingen av Ski sentrum, men da i en litt annen betydning. Gjennom 40 år har jeg sett Ski vokse frem til den kommunen den er i dag, og alt har ærlig talt ikke vært like vellykket. Å sikre en balansert og bærekraftig utvikling, som både ivaretar hensynet til oss som bor her, og de langsiktige konsekvensene av beslutningene vi fatter, er derfor en viktig oppgave når vi legger planer og vedtar fremtiden for Ski kommune.

Åpenhet er en annen viktig verdi. Som tidligere journalist gleder det meg å se at Ski kommune kommer rimelig godt ut i Norsk Presseforbunds åpenhetsundersøkelse. Kommunens innbyggere er våre oppdragsgivere og må sikres godt innsyn og medvirkning i hvilke politiske saker det jobbes med og hvordan de jobbes med. En åpen og levende politisk debatt gir gode vekstvilkår for lokaldemokratiet og bidrar til de beste løsningene for alle innbyggerne i Ski.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**