Utvalg for kultur og oppvekst møtes 8. november 2011

Saksdokumentene til møtet i Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) den 8. november er lagt ut på Oppegård kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakskartet ser sånn ut:

19/2011 TERTIALRAPPORT JANUAR – AUGUST 2011
20/2011 HANDLINGSPROGRAM 2012-2015 TIL RÅD OG UTVALG
21/2011 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANTER I SKOLENES SAMAR…
22/2011 OVERORDNET RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR OPPEGÅ…
23/2011 KJØP AV KOLBOTN MENIGHETSHUS, SKIVEIEN 62
24/2011 B-REFERATER

…. dette og dokumentene finner du her.

Kolben kulturhus

Foto: NN

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**