Eldrerådet møtes på mandag

Eldrerådet møtes mandag 19. mars kl. 10:30 på Tårnåsen aktivitetssenter.

Saksdokumentene til møtet er lagt ut på Oppegård kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eldre, seniorer

Foto: Microsoft

Sakskartet ser sånn ut:

06/2012 HØRINGSUTTALELSE – FOLKEHELSEFORSKRIFTEN

07/2012 HØRING – REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT

08/2012 B-REFERATER

09/2012 C-REFERAT

10/2012 EVENTUELT

…. dette og dokumentene finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**