Utvalgene (UMP, UKO og UHO) møtes i kveld

Utvalgene for miljø og plan (UMP), kultur og oppvekst (UKO) og helse og omsorg (UHO) møtes i kveld i rådhuset.

Saksdokumentene til møtene er lagt ut på Oppegård kommunes hjemmesider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sakskartene ser sånn ut:

Plan

Foto: NN

UMP i Formannskapssalen kl. 19:00 (Opplæring om støy kl. 17:30)

15/2012 FORSLAG TIL MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK I OMRÅDET RUNDT OPPEGÅRD STASJON

16/2012 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV GARASJE OG BOD MED TERRASSE

17/2012 DELEGASJONSSAKER BYGGESAK OG GEODATA 23.11.11 – 29.02.12

18/2012 B-REFERAT PBL 20.03.12

19/2012 ASFALTERING – 2012

20/2012 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2012

21/2012 LOKALISERING AV FLERBRUKSHALL I KOLBOTN-OMRÅDET

22/2012 UTLEIEREGLEMENT, PRISLISTE OG BOOKINGSYSTEM – OPPFØLGING AV “TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2011 – 2022”

23/2012 HØRINGSUTTALELSE – FOLKEHELSEFORSKRIFTEN

24/2012 B-REFERAT UMP 20.03.12

…. dette og dokumentene finner du her.

Kolben kulturhus

Foto: NN

UKO i Kommunestyresalen kl. 19:00 (Årsmøte frivillighetssentralen kl. 18:00)

05/2012 HØRINGSUTTALELSE – FOLKEHELSEFORSKRIFTEN

06/2012 HØRING OM INNFØRING AV VALGFAG OG AVVIKLING AV FAGET ELEVRÅDSARBEID

07/2012 DEMOKRATIPROGRAM FOR BARN OG UNGDOM I OPPEGÅRD 2012 – 2015

08/2012 RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET

09/2012 NYE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE

10/2012 LOKALISERING AV FLERBRUKSHALL I KOLBOTN-OMRÅDET

11/2012 UTLEIEREGLEMENT, PRISLISTE OG BOOKINGSYSTEM – OPPFØLGING AV “TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2011 – 2022”

12/2012 B-REFERATER

…. dette og dokumentene finner du her.

Helse

Foto: allekvinner.no

UHO i Kantinen kl. 19:00

05/2012 HØRING – REVIDERT FASTLEGEFORSKRIFT

06/2012 HØRINGSUTTALELSE – FOLKEHELSEFORSKRIFTEN

07/2012 ÅRSRAPPORT BEVILLINGSKONTROLL 2011

08/2012 RULLERING AV ALKOHOLPOLITISK HANDLINGSPLAN

09/2012 B-REFERATER

10/2012 C-REFERAT

…. dette og dokumentene finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**