Endre Vindheim ny lokallagsleder

Oppegård Venstre avholdt årsmøtet sitt i går med Ola Elvestuen som gjest. Ola snakket om felles utfordringer i miljø- og samferdselspørsmål for Oslo og omegn generelt, og Oslo/Oppegård spesielt. Dette blir nok fyldig dekket i Østlandets Blad i dag, ettersom pressen var til stede.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Endre Vindheim

Foto: Terje Bergersen

Årsmøtet ble avsluttet med valg, og styret i Oppegård Venstre ser nå sånn ut:

Endre Vindheim, leder (ny som leder)
Inger Johanne Bjørnstad, nestleder (gjenvalg)
Egil Wenger, sekretær (gjenvalg)
Øyvin Berntzen, kasserer (gjenvalg)
Anne M. Gamme, styremedlem (ny)
Kari Ulla, styremedlem (ny)

Avtroppende leder, Jan Erik Aale, går ut av styret og tar en jobb i valgkomiteen.
I hans ledelsesperiode har lokallaget bl. a. vokst til over 50 medlemmer, partiet kommet opp i 7,5% oppslutning ved kommunevalget og det har blitt opprettet et Oppegård Unge Venstre.

Takk for innsatsen på dette området !!

Jan Erik møter selvsagt fortsatt fast i kommunestyret og innehar diverse varaplasser i forskjellige utvalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**