Sveinung kjemper for ungdomsboliger

De borgerlige ungdomspartilederne har tilbragt det siste døgnet i telt i Oslo sentrum i protest mot dagens boligpolitikk for ungdom. De fire ungdomspartiene FpU, KrFU, Unge Venstre og Unge Høyre slo i går opp hvert sitt telt på Stortorget i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I et brev til regjeringen ved kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete foreslår ungdommene en rekke tiltak for at flere unge skal slippe til på boligmarkedet.

Dagens BSU-ordning bedres ved at både årlig sparebeløp og maksimalt sparebeløp dobles fra dagens ordning.
Dokumentavgiften fjernes.
Formueskatten fjernes slik at bolig blir et mindre attraktivt spekulasjonsobjekt.
Kommunale avgifter må baseres på faktisk forbruk og ikke på gjennomsnittet.
Høyere blokker og økt fortetting på sentrale steder vil gi rimeligere leiligheter.
Fritak for de fleste nye forskrifter for alle leiligheter under 70 kvm, som f.eks. snu-sirkel i alle rom, heis i alle blokker over tre etasjer, nye ventilasjonskrav og krav til antall stikkontakter.
Boligprisene må reduseres gjennom økt boligbygging, ikke redusert tilgang på finansiering. Bankene selv må kunne vurdere låntakernes betjeningsevne

Sveinung Rotevatn på talerstolen under Venstres Landsstyremøte i Oslo 6. mars 2010.

Foto: Daniel Rugaas

Sveinung Rotevatn, leder i Unge Venstre, reagerer på at boligpolitikk diskuteres lite i Norge.

– Det er et problem at høye boligpriser fremstilles som en god nyhet. Slik er det ikke for ungdom og fattige. Boligpolitikken må ta utgangspunkt i de som står utenfor boligmarkedet, ikke de som sitter godt i det fra før, sier han.

Les hva abcnyheter.no skrev om dette i går.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**