200 nye ladepunkter for elbil i Akershus

Bedrifter, borettslag eller idrettsklubber kan nå få ladestasjon sponset av fylket. — Det er viktig å ha ladestasjoner på fornuftige steder slik at elbil er et attraktivt fremkomstmiddel, sier leder Solveig Schytz (V) av Hovedutvalg for plan-, miljø- og næring i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for plan-, miljø- og næring.

Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for plan-, miljø- og næring.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Fylkestinget har satt av 25 millioner kroner til et miljøfond med vekt på gjennomføring av klimatiltak i Akershus. Blant flere tiltak for å støtte utbygging av infrastruktur for ladbare motorvogner (elbiler) inngår en tilskuddsordning til etablering av ladepunkter.

— I tillegg til lademuligheter hjemme og på jobb er idrett og kulturliv en viktig arena å åpne opp for mulighet til lading og bruk av elbiler. Det er fra før få idrettslag eller arenaer som koblet bruk av idrettsplasser til tilrettelegging for miljøvennlig transport.

 Det skal bygges ut 200 nye ladepunkter for elbil i Akershus.

Det skal bygges ut 200 nye ladepunkter for elbil i Akershus.
Foto: Sigmund Tenden

— Derfor lanserer vi i tillegg til en generell tilskuddsordning nå også en egen ordning for idrettslag og friluftsorganisasjoner. Vi har satt oss som mål å etablere minst 200 ladepunkter for elbiler gjennom disse to tilskuddsordningene, sier Schytz.

Det er i første omgang avsatt totalt 2.000.000 kroner til formålet, og det gis tilskudd til etablering inntil 10.000 kroner per ladepunkt.

Se også:
Romerikes Blad: “To ladestasjoner per elbil
Budstikka: “Idrettslag kan få gratis ladestasjoner
Akershus Fylkeskommune: “Tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for el-motorvogn
Mer om Solveig Schytz
Akershus Venstre om samferdsel (program 2011-2015)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**