Nei, til Sprøyting fra helikopter

I kommunestyret 29. februar kjempet Venstre forgjeves for å innføre forbud mot sprøyting av skog fra helikopter. Flertallet ville ikke ta et prinsipielt miljøstandpunkt og hindret et vedtak med minst mulig flertall 21-20.
– Dette er vi veldig skuffet over i Venstre, de gode argumentene for å innføre et forbud er overveldende, sier lederen av Ski Venstre, Svein Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Svei Kamfjord er skuffet over avgjørelsen i kommunestyret.

Svei Kamfjord er skuffet over avgjørelsen i kommunestyret.
Foto: Atle Hagtun

– Det er få gode argumenter for å tillate teppesprøyting og veldig mange gode motargumenter, sier Kamfjord.

-Nå har vi vist at vi ønsker å være en miljøvennlig kommune gjennom å innføre et forbud mot veisalt, og tenk hvor bra det hadde vært om vi også kunne vise politisk vilje til å ville verne skogen vår. Det er mange hensyn å ta både til artsmangfold og friluftsliv, sier Kamfjord.

Les mer fra Østlandets blad her

Argumenter mot sprøyting

 Det er viktig å ta hensym til artsmangfoldet, sier Kamfjord.

Det er viktig å ta hensym til artsmangfoldet, sier Kamfjord.
Foto: Tore Rykkel

Ski Venstre mener at det er svært mye som taler for at Ski kommune skal ha et generelt forbud mot sprøyting av giftstoffer fra helikopter:

For det første sier skogbrukets egen miljøstandard at sprøyting generelt er uønsket.

Det er ingen grunn til å vente på at Landbruks- om matdepartementet skal komme med en ny forskrift. En slik forskrift vil aldri påby sprøyting. Derfor bør Ski kommune selv avgjøre om slik sprøyting med helikopter bør foregå i vår utmark der det er flere hensyn å ta.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev til Ski kommune gjort det klart at helikoptersprøyting er uønsket og anbefaler at dette ikke tillates.

Både skogforskere fra UMB og Skog og landskap sier at slik sprøyting har flere negative effekter og er ikke å anbefale også av skogbruksmessige årsaker. Bl.a. dreper det alle andre planter også. Det kan også drepe større trær. Ved å drepe lauvtrærne, vil elg og rådyr beite mer intenst på furu, noe som heller ikke er ønskelig for skogbruket.

Ski kommune har også et ansvar for amfibier (frosk og salamander) og sprøyting over store arealer er en trussel for disse truede og sårbare artene.

Det er viktig å huske på at det her ikke er snakk om innmark (kornåkre etc), men utmark der det er ferdselsrett og det må tas spesielt hensyn til friluftsliv, bær og soppsanking.

Et forbud mot helikopterspredning hindrer ikke mer kontrollert punktsprøyting av f.eks rødhyll. Dette er en svartelistet art som man kan få spesielle tilskudd for å fjerne.

Det å forby helikopterspredning hindrer altså ikke grunneierne å drive skogsdrift.

Det er feil å argumentere for at helikoptersprøyting er viktig for å fremme vekst av gran for å binde CO2 som klimatiltak. En naturlig utvikling vil binde mer CO2 både gjennom lauv og annen vegetasjon, samt utvikling av et godt jordsmonn, der mesteparten av CO2 lagres (det er altså opp til 85 % i våre nordlige skoger). Det er ikke bare gran som binder CO2 gjennom fotosyntese, men alle planter som er grønne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**