Ønsker flere ladepunkter for el-biler

I kommunestyret 29. februar reiste Ski Venstre spørsmålet om tilretteleggingen for el-biler i Ski kommune. – Ski Venstre foreslo at vi skulle søke Akershus Fylke om midler til ladepunkter, men ordføreren nektet å behandle saken, sier Camilla Hille

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tilskuddsmidler

Akershus fylkeskommune har satt seg som mål å etablere minst 200 ladepunkter for elbiler gjennom en tilskuddsordning etter "førstemann til mølla"- prinsippet. Det er i første omgang satt av 1000000 kr. Hvert ladepunkt støttes med kr. 10000, noe som i mange tilfeller vil dekke store deler av kostnadene ved etablering.

 Ski kommune har svært få muligheter til å lade el-biler, sier Hille

Ski kommune har svært få muligheter til å lade el-biler, sier Hille
Foto: Nissan

– Ski kommune mangler ladestasjoner ved ulike kommunale bygg, som skoler, sykehjem, offentlige parkeringsplasser og liknende, og nå hadde vi en glimrende mulighet til gratis penger fra fylket, sier Hille.

– Det er veldig skuffende at ordføreren nektet å behandle saken, for det er nå det er penger i potten, derfor haster det. Nesten alle tilskuddsmidlene er allereder fordelt til ulike kommuner og privatpersoner, som med glede har ønsket å få 10 000 kroner per ladepunkt, sier Hille

– For Ski Venstre er det uforståelig at kommunen, med svært trang økonomi, ikke vil ha gratis penger. Det finnes mange ulike løsninger for ladepunkter som ikke vil gi store økte utgifter for kommmunen, sier Hille.

– Ski kommune er i dag dårlig tilrettelagt for folk som ønsker å kjøre miljøvennlig med el-biler. Samtidig er en miljøvennlig kommune et uttrykt ønske. Ved å øke tilgjengeligheten til ladepunkter for el-bil, vil sannsynligvis langt flere kjøre elektrisk. Dette kommer alle i kommunen til gode ved mindre støy og forurensing. avslutter Hille

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**