— Folk må bo tettere, og kanskje må det bygges en helt ny by

Hvor skal folk bo i fremtiden, hvor skal de jobbe og hvordan skal de komme seg til jobben? Kanskje blir en helt ny by løsningen? Den har vært etterlyst lenge, og nå starter prosessen med å lage en regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus — Vi ser at det må fortettes rundt kollektivknutepunktene og veksten må tas kollektivt, sier Solveig Schytz, leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


 Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre og leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre og leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Befolkningsvekst

Beregningene viser at folketallet i Oslo og Akershus kan komme til å øke med 350.000 i løpet av de neste 20 årene. Konsekvensen av veksten og tilrettelegging for denne, er utgangspunktet for at det nå er satt i gang en felles planlegging av arealbruk og transportsystemer i Oslo og Akershus.

Planen skal ta stilling til store spørsmål som hvor folk skal bo, hvor skal de jobbe og hvordan skal de komme seg til jobben.

Les hele saken i Østlandets Blad på nett (www.oblad.no).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**