Oppsummering av Venstres landsmøte

Akershus Venstre har vært vertskap for Venstre landsmøte på Fornebu 13. – 15. april. Tema for landsmøtet var velferd – en bedre helsepolitikk for den enkelte. Landsmøtet er Venstres øverste organ, et politisk verksted og en anledning til å møte og diskutere med Venstrefolk fra hele landet. Akershus Venstres delegater har spilt en aktiv rolle i de politiske debattene på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstres landsmøte ble arrangert på Fornebu denne helgen.

Venstres landsmøte ble arrangert på Fornebu denne helgen.
Foto: Helene Z Skulstad

Venstre vil ha kollektivløft for Akershus
Venstres landsstyre hadde møte i forkant av landsmøtet, og vedtok uttalelsen “Kollektivløft for Oslo og Akershus“. I uttalelsen foreslår Venstre å innføre et eget statlig tilskudd til planlegging, investering og drift av nye kollektivtunneler under Oslo, banebasert kollektivtransport fra Oslo til Fornebu og utvide t-banen i Oslo til Ahus.

 Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre og leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre og leder av hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus.
Foto: Gisle Bjørneby

Hilsningstale fra Solveig Schytz:
– Vekst er en stor utfordring

Landsmøtet åpnet fredag med hilsningstale fra Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre. – I Oslo og Akershus forventer vi en befolkningsvekst på over 350 000 mennesker de neste 20 åra. Å håndtere denne veksten er altoverskyggende for den regionale politikken: Hvordan vi disponerer arealene våre, hvordan samferdsel og transportsystemene utvikles, hvilke steder som får den sterke veksten,- det preger alt vi gjør, sa Schytz. Les hele talen til Solveig Schytz her.

Borghild Tenden:
– Det haster med bane til Fornebu

Borghild Tenden, stortingsrepresentant fra Akershus, tok til orde for bygging av bane til Fornebu, og kritiserte den sittende regjeringen for manglende handlekraft. – Hadde vi sittet med en samferdselsminister fra Venstre hadde det vært på plass en miljøvennlig bybane til Fornebu allerede, sa Tenden.

Den nye ledertrioen i Venstre: Terje Breivik, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen.

Den nye ledertrioen i Venstre: Terje Breivik, Trine Skei Grande og Ola Elvestuen.
Foto: Helene Skulstad

Leders tale: Folk først!
Høydepunktet for Akershus-delegasjonen var nok likevel talen til Trine Skei Grande, som blant annet tok opp asylbarnas skjebne, kampen mot barnefattigdom, satsning på kultur og kunnskap og bevaring av biologisk mangfold. Hele talen er tilgjengelig her (video).

 Siri Engesæth er fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.

Siri Engesæth er fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.

Siri Engesæth: Offentlig sektor må gå foran
– Vi må ta i bruk mulighetene vi har ved vår offentlige pengebruk og få utløst viktig teknologiendring, sa Siri Engesæth under gårsdagens debatt på Venstres landsmøte. Engesæth tok til orde for for at offenlig sektor skal vektlegge miljø ved anskaffelser. – Det offentlige Norge anskaffer nå for 380 milliarder i året. Vi må ta i bruk mulighetene vi har ved vår offentlige pengebruk og få utløst viktig teknologiendring, sa Engesæth fra landsmøtets talerstol.

 Hilde Arneberg er leder av Akershus Venstres velferdspolitiske utvalg og kommunestyrerepresentant for Venstre i Bærum.

Hilde Arneberg er leder av Akershus Venstres velferdspolitiske utvalg og kommunestyrerepresentant for Venstre i Bærum.
Foto: Ida Skonnord

Hilde Arneberg: Venstre er helsepartiet!
Velferdspolitikk var hovedtema for landsmøtet, og Hilde Arneberg, kommunestyrerepresentant for Venstre i Bærum, fikk gjennomslag for flere forslag i forbindelse med behandlingen av Venstres 27 helsepolitiske tiltak. – Helsevesenet vårt har enorme utfordringer mht ventelister, kostnader og en tynnslitt, ovearbeidet bemanning. Et papirvelde uten like. Ap og deres helsebyråkrater møter utfordringene med mer regulering og enda flere kontrollsystemer. Rettigheten Fritt sykehusvalg er en vits for dem. Venstre må stå for nytenking og livskvalitet, sa Hilde Arneberg under behandling av uttalelsen “En bedre helsepolitikk for den enkelte”.

Venstres helsepolitikk kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Venstre ønsker et sterkt velferdssamfunn som bidrar til frihet og trygghet for alle. Uavhengig av geografi og betalingsevne er ambisjonen at alle som trenger hjelp skal få et likeverdig behandlingstilbud.

Valg: Terje Breivik ny nestleder i Venstre
Tidligere generalsekretær Terje Breivik ble valgt som ny 2. nestleder i Venstre etter en kampvotering mot Guri Melby fra Sør-Trøndelag. Trine Skei Grande ble gjenvalgt som Venstres leder, og Ola Elvestuen er ny 1. nestleder.

Venstres landsmøte vedtok seks politiske uttalelser:
Uttalelse: En styrket språkopplæring
Uttalelse: Mer demokrati
Uttalelse: Norge som Europas grønne batteri
Uttalelse: Samferdsel for en bærekraftig framtid!
Uttalelse: Gi kulturlivet frihet
Uttalelse: Venstre vil ha en ny, grønn og borgerlig regjering

 Akershus Venstre hadde 19 delegater på landsmøtet.

Akershus Venstre hadde 19 delegater på landsmøtet.
Foto: Christoffer Biong

Et kulturelt høydepunkt
Valkyrien Allstars åpnet landsmøtet fredag morgen, og på kvelden var det duket for en skikkelig bluegrasskonsert med Ila Auto på Oxenøen Bruk. Delegater fra Oslo Unge Venstre danset line dance.

Under festmiddagen på lørdag sto Wolfgang Plagge, kommunestyrerepresentant for Venstre i Bærum, og Edvard Hoem for underholdningen.

Bilder fra landsmøtet
Bilder i høy oppløsning fra landsmøtet finnes her for Akershus og her fra Venstres hovedorganisasjon.

Se også:
Akershus Venstre på Facebook
Akershus Venstre på Twitter @AkershusVenstre

Kontaktinformasjon:
Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre
Epost: [email protected]
Tlf 41 62 68 22

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**