Nominasjon: Hvordan fremme en kandidat?

Dersom du har sterke meninger om hvem som skal står på stortingslisten kan du fremme dine ideer og innspill til nominasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Innspill og forslag sendes til [email protected] innen 1. juni med en kort begrunnelse.
Det er vanlig å spørre personene du tenker på om de selv har lyst til å stille som kandidat. Husk at foreslåtte kandidater også må sende inn en presentasjon av seg selv innen 1. juni.

Dersom personen velger å være kandidat og ønsker å stille kan du bidra til å hjelpe dem ved å snakke varmt om dem til andre medlemmer, spre informasjon om dem på medlemsmøter og møter i bydelen. Delta på bydelsnominasjonen og fremme og stemme på din kandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**